Prowadzimy:
 • księgi rachunkowe
 • księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencje ryczałtowe
 • kadry, płace, ZUS

Sporządzamy:
 • ewidencje VAT
 • ewidencje środków trwałych
 • deklaracje podatkowe i ZUS
 • sprawozdania finansowe
 • sprawozdania dla urzędu statystycznego
 • sprawozdania do NBP
 • rozliczenia podatkowe osób fizycznych, nie prowadzących działalności